Людина здатна щось губити. Прикро, що іноді втрачаються, нищаться або викрадаються  особисті документи або ті, без яких неможливо оформити різноманітні соціальні допомоги чи виготовити інший документ.

Сьогодні ми поведемо розмову про втрачені свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану (народження, смерть, шлюб) та про процедуру їх повторного одержання.

Як зазначає провідний спеціаліст Володимир-Волинського  районного відділу ДРАЦС       Семенюк Олена,  повторна видача свідоцтва здійснюється відділами ДРАЦС на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.  Варто наголосити, що повторна видача   здійснюється   незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Відділ  ДРАЦС видає повторно свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану після безпосередньої перевірки відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану або на підставі підтвердження про це відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану. Витребування та направлення відповідного підтвердження здійснюється  в той же день, коли надійшов запит.

Існує ряд особливостей при отриманні окремих видів повторних свідоцтв про державну реєстрацію акту цивільного стану. Зокрема, свідоцтва про народження дітей повторно видаються особі, щодо якої складено актовий запис, її батькам та усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

   Свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу, зміни імені повторно видається особі, щодо якої складено актовий запис чи їх представникам.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ  ДРАЦС  видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Особам, які звернулися до відділу особисто, документи про державну реєстрацію повторно видаються того самого дня при пред’явленні ними необхідних документів. Якщо заява надіслана  поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу ДРАЦС України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.

Також відділами державної реєстрації актів цивільного стану видаються витяги з Реєстру   шляхом безпосереднього доступу незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання.  Фізична особа під час особистого подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру пред’являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.

Для повторної видачі  відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану потрібно подати заяву,  а також додати квитанцію про сплату державного мита в розмірі 51 копійки.   Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

Запити до іноземних установ щодо надіслання документів, пов’язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Якщо Ви знайшли помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо!